Snahou našej kancelárie je poskytovať klientom právne služby tak, aby ich potreby využiť právnikov boli maximálne uspokojené. Zameranie kancelárie vychádza z našich doterajších dlhoročných skúseností v rôznych oblastiach práva. Sústreďujeme sa najmä na oblasť občianskeho, obchodného práva a trestného práva.

Klientom poskytujeme širokú paletu služieb, najmä:

Služby poskytujeme najmä v nasledovných právnych oblastiach: