Advokátska kancelária JUDr. Drahomíra Tomču pôsobí na trhu právnych služieb od roku 1992, ako slovenská advokátska kancelária. Poskytuje svojim klientom kompletný právny servis na profesionálnej úrovni. Naším cieľom je zabezpečiť pre klientov kvalitné právne služby s dôrazom na ich absolútnu spokojnosť a následnú dlhodobú spoluprácu. Uprednostňujeme osobný prístup voči každému jednotlivému klientovi s ohľadom na jeho výslovné požiadavky a predovšetkým s poukazom na úspešné vybavenie jeho právnych záležitostí. Pomáhame klientovi chrániť jeho kroky, postupy a investície.

Personálne zázemie kancelárie umožňuje našim klientom využívať rýchle a kvalitné právne služby. Zásada mlčanlivosti a diskrétnosti je v našej kancelárii samozrejmosťou.

Advokátska kancelária poskytuje svoje služby aj individuálnym klientom, občanom a fyzickým osobám a venuje im rovnakú starostlivosť ako podnikateľským subjektom.

Sme pripravení poskytovať právne služby v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. V prípade nutnosti zabezpečíme aj tlmočníka resp. prekladateľa aj do iného svetového jazyka.

Pravidelne spolupracujeme s notármi, exekútormi, súdnymi znalcami, správcami konkurznej podstaty, mediátormi a pod.

Stretnutie s nami je možné dohodnúť telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára.